Aktualności
Likwidacja Fundacji
Fundację Widnokręgi postawiono w stan likwidacji w celu rozwiązania w dniu 31.12.2017 „Uchwałą w sprawie rozwiązania fundacji III/2017” oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku z dnia 22.02.2018 o wpisaniu w KRS fundacji w stan likwidacji
Fundacja Widnokręgi © 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.